Projekty

DOMESTOS PRO ŠKOLY - 1., 2., 3. ROČNÍK

​Již potřetí jsme se zapojili do projektu o hygieně "Domestos pro školy". Splnili jsme všechny úkoly a fotodokumentaci přidali na web projektu Domestos. Úkoly s názvy: Pět hygienických pravidel, Dekorace toalety, Měřidlo na toaletní papír, Označení dveří a Básněte o čistotě nás bavily a těšil nás výsledek naší práce. Získanými hlasy jsme se opět dostali do oceněných vedlejší výhrou. Získaný poukaz na výrobky firmy Domestos uplatníme, vyvoněná hygiena na toaletách zajištěna. www.domestosproskoly.cz

 

VLÁČEK VÉHÁVÁČEK

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V dalším ročníku projektu "VHV" si děti vyrobily svoji prodejnu a za odměnu má mateřská škola slíbený vánoční stromek.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Včelky se zapojily do projektu "Vláček Véháváček" tím, že se šly nejprve podívat do prodejny, aby se dozvěděly, co se zde prodává a poté společně s paní učitelkami vyráběly vagónky k mašince, na kterých ztvárnily zboží prodávané v prodejně. do tohoto projektu se s chutí zapojily všechny včelky a velkou odměnou pro ně bude vánoční stromek, dodaný firmou VHV.

 

Soutěž od firmy casali

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Soutěž "Banány v šoku" - soutěžili jsme s kapelou Maxim Turbulenc a firmou Casali.

Děti ze třídy Motýlků i Včelek natáčely video a zapojily se do soutěže o ceny a koncert kapely Maxim Turbulen.

K našemu potěšení jsme se umístili na 4. - 10. místě a získali spoustu odměn: dvouměsíční zásobu produktů Casali, mega osušku, lehátko, houpací síť a mnoho dalších dárečků.

Odkaz na natočené video: https://youtu.be/380x1N3dawc

 

PROGRAM RECYKLOHRANÍ,  ANEB UKLIĎME SI SVĚT!

    Sbíráme použité baterie a drobné elektrospotřebiče do nádob k tomuto určených. Třídíme odpad, který při našich činnostech vyprodukujeme. Učíme se o ekologii, ochraně přírody, třídění odpadů a vztahu člověka k přírodě.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016

školní rok 2014/2015

PROJEKT GOODYEAR - BEZPEČNÁ ŠKOLKA   

    Jsme zapojeni v projektu společnosti Goodyear Dunlop Tires Czech nazvaný "Goodyear - Bezpečná školka", který je zaměřen na zvýšení bezpečnosti dětí z mateřských škol v rámci silničního provozu.

    Díky tomuto projektu se aktivně zapojíme do různých výtvarných i rozumových soutěží v průběhu školního roku. V rámci projektu jsme obdrželi sadu bezpečnostních vest pro naše bezpečné cesty ulicemi města.

PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - ČTEME DĚTEM

    Jsme přihlášeni do programu - Celé česko čte dětem - čteme dětem alespoň 20 minut denně, každý den.

PROJEKT od mala technikem

    Spolupracujeme se Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří s.r.o., která sídlí v Žatci. Díky této spolupráci se naši pedagogové zúčastňují vzdělávacích seminářů v oblasti polytechnické výchovy zcela zdarma. Ve školním roce 2014/2015 proběhlo několik celodenních seminářů a také tři víkendové vzdělávací pobyty pro pedagogy.

 

PROJEKT MEDVÍDEK NIVEA

    Je připravován pro děti předškolního věku a realizován z iniciativy firmy Beiersdorf pod značkou rodinné kosmetiky NIVEA. Téma projektu je pro každý školní rok jiné (např. roční období, Medvídek NIVEA cestuje a poznává svět kolem sebe, Medvídek NIVEA se učí dopravní pravidla, Rodina a volný čas a mnoho dalších, která proběhla v minulých letech).

    Projekt je strukturován do 2 kol - podzim + zima, jaro + léto, kdy děti dostávají pro každé kolo pomůcky, herní materiály, keré přispívají k rozvoji nejen jejich motorických, ale též dalších znalostí. Součástí je spolupráce dětí a pedagoga, ale také rozvoj spolupráce v rámci projektu s rodiči. V každém ročníku mají děti společný úkol, který plní a výsledky posílají k vyhodnocení. Mohou tak vyhrát např. divadelní představení, zajímavý výlet, plavbu parníkem, návštěvu ZOO a pod.

    Materiály a pomůcky dostávají děti zdarma a každý rok obdrží zúčastněná třída společný dárek, který se opět váže k tématu projektu.

TOPlist