Zápis

 

ZÁPIS

    do mateřské školy na školní rok 2019/2020 

se uskuteční

2. května 2019 od 8,00 do 15,00 hodin

3. května 2019 od 8,00 do 12,00 hodin.

 

Přiveďte zapisované dítě,

přineste jeho rodný list a občanský průkaz rodičů.

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace stanovuje kritéria pro přijímání dětí, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou ze spádové oblasti Mateřské školy Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace (dle § 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

2. Děti narozené do 31.8.2015 ze spádové oblasti Mateřské školy Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvkové organizace. 

3. Děti s trvalým pobytem na území zřizovatele, které mají v Mateřské škole Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace staršího sourozence. 

4. Ostatní děti s trvalým pobytem na území zřizovatele. Pokud počet přihlášek v bodě 4. přesáhne stanovenou kapacitu mateřské školy, rozšiřují se hodnotící kritéria následovně?

    * Docházka do MŠ - přednostně budou přijímány děti ve věku od 3 let a starší s celodenní, pravidelnou docházkou.

     * Děti mladší 3 let.

5. Děti s místem bydliště mimo území zřizovatele.

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení. Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí. V případě rovnosti kritérií rozhoduje věk dítěte (upřednostnění staršího dítěte před mladším).

 

 

 

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 "O stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných městem Louny" školský obvod naší školy tvoří:

místní část Nečichy a náměstí a ulice v místní části Louny: 17. listopadu, Benátky, Březenská, Dobroměřická, Kosmonautů, Kpt. Nálepky, K Velodromu, Lužehrady, Masarykovy sady, Mělecká, Na Losech, náměstí Benedikta Rejta, náměstí Petra Obrovce, Petra Obrovce, Parašutistů, Pobřežní, Postoloprtská, Prokopa Holého, pravá strana ulice SNP ve směru na západ, Suzdalské náměstí, Svatopetrské náměstí, Ve Vísce, V Lázních, Vosátkova, Žižkova.

 

 

 

TOPlist